.


Skwer <Szperk> w Chałupach

Opracowanie konkursowe
Koncepcja zagospodarowania i urządzenia skweru <Szperk> w Chałupach na półwyspie Hel
Rozwiązania projektowe ściśle respektujące wytyczne konsultacji społecznych i regulaminu konkursowego
Projekt niezakwalifikowany do oceny z powodu braku drugiego egzemplarza wydruku A3.

Z podobnych przyczyn uznanych  za istotne dla oceny  rozwiązań projektowych odrzucono łącznie 10 prac spośród 19 nadesłanych.

          2023 © ABI. project based on MOBIRISE - All Rights Reserved