.Zagospodarowanie skweru <Szperk>
w Chałupach

Koncepcja zagospodarowania i urządzenia skweru <Szperk> w Chałupach na półwyspie Hel
Projekt konkursowy niezakwalifikowany do oceny z powodu braku drugiego egzemplarza wydruku

Z podobnych przyczyn uznanych  za istotne dla oceny  rozwiązań projektowych odrzucono łącznie 10 prac spośród 19 nadesłanych

GALERIA >