Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych

Drogi Użytkowniku,
Administratorem serwera, na którym umieszczona została domena www.abibiuroprojektowe.pl jest home.pl S.A.z siedzibą w Szczecinie.
Właściciel domeny nie ma dostępu do dzienników logów serwera www, plików cookie ani danych osobowych odwiedzających stronę.
Administrator serwera www umożliwia właścicielowi wgląd do statystyki ogólnej, odwołań, sesji, ruchu klientów,
przekliknięć i przeglądarek.
Dane statystyczne nie są dalej gromadzone, przetwarzane, kopiowane lub udostępniane osobom trzecim przez właściciela domeny.

Strona internetowa zawiera materiały prezentacyjne i ofertowe.
Nie posiada narzędzi umożliwiających wymianę danych online pomiędzy komputerami użytkowników końcowych.

Pozostając na stronie internetowej użytkownik  akceptuje ww. ustalenia i wyraża zgodę na warunki korzystania z niej oraz
zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw autorskich, 
którymi objęta jest strona i materiały prezentowane
przez właściciela domeny.