Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych

Drogi Użytkowniku,
Administratorem serwera, na którym umieszczona została domena www.abibiuroprojektowe.pl jest home.pl S.A.z siedzibą w Szczecinie.
Właściciel domeny nie ma dostępu do dzienników logów serwera www, plików cookie ani danych osobowych odwiedzających stronę.
Administrator serwera www umożliwia właścicielowi wgląd do statystyki ogólnej, odwołań, sesji, ruchu klientów,przekliknięć i przeglądarek.
Dane statystyczne nie są dalej gromadzone, przetwarzane, kopiowane lub udostępniane osobom trzecim przez właściciela domeny.

Strona internetowa zawiera materiały prezentacyjne i ofertowe.
Nie posiada narzędzi umożliwiających wymianę danych online pomiędzy komputerami użytkowników końcowych.

Pozostając na stronie internetowej użytkownik  akceptuje ww. ustalenia
i wyraża zgodę na warunki korzystania z niej oraz
zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw autorskich, 
którymi objęta jest strona i materiały prezentowane
przez właściciela domeny.