Projekty architektoniczno - budowlane

budynki jednorodzinne i wielorodzinne
budynki użyteczności publicznej:
administracyjno-biurowe, bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, oświatowo-wychowawcze,
obiekty kultury, służby zdrowia i opieki społecznej
budynki usługowo-handlowe
obiekty specjalne
aranżacja wnętrz

Projekty
urbanistyczne

zagospodarowanie i urządzenie terenów
mieszkaniowych, usługowych, sportowo-rekreacyjnych
parków i placów zabaw
projekty rewitalizacji miasta

Projekty
branżowe

konstrukcje budowlane
sieci i instalacje wewnętrzne
sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne
drogi wewnętrzne i parkingi 

Usługi
powiązane

mapa do celów projektowych
decyzja lokalizacyjna
warunki techniczne realizacji inwestycji
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami budowlanymi
decyzja o pozwoleniu na budowę

          2023 © ABI. project based on MOBIRISE - All Rights Reserved