.

Rynek Starego Miasta w Raciborzu

Opracowanie konkursowe
Alternatywna propozycja konwersji chaotycznego zagospodarowania i eksploatacji przestrzeni rynku
w uporządkowany obszar o charakterze parkowym, zintegrowany z funkcją turystyczno-rekreacyjną

 .

 .

 .

          2023 © ABI. project based on MOBIRISE - All Rights Reserved