.


Stary Rynek w Płocku

Opracowanie konkursowe
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania rynku Starego Miasta w Płocku .


CZĘŚĆ OPISOWA 

          2023 © ABI. project based on MOBIRISE - All Rights Reserved