Miejska Scena ArtystycznaSantander Bank  Oddział Płock 

d.Kredyt Bank / WBK 

opis w trakcie przygotowania